Jenis-Jenis Gaya Bahasa Perbandingan Dalam Bahasa Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, gaya bahasa (majas) perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan kepada pembaca atau pendengar. Gaya bahasa perbandingan ini terdiri dari beberapa jenis. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dalam Bahasa Indonesia.

jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dalam bahasa indonesia
gambard diambil dari www.pixabay.com

Jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dalam Bahasa Indonesia

Gaya bahasa perbandingan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya :

 • alegori : jenis gaya bahasa yang membandingkan dua buah keutuhan melalui kiasan atau penggambaran
  • contoh :
   • Semoga kita semua sanggup menghadapi badai dan gelombang kehidupan ini.
 • litotes : gaya bahasa perbandingan yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dar yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk merendahkan diri.
  • contoh :
   • Sudilah kiranya Anda bersedia singgah di gubuk saya. (padahal rumahnya mewah)
 • metafora : adalah gaya bahasa perbandingan yang membandingkan dua hal yang berbeda berdasarkan persamaannya.
  • contoh :
   • Langit berkilau keemasan ketika sang raja malam telah keluar dari peraduannya.
 • personifikasi atau penginsanan : adalah gaya bahasa perbandingan yang membandingkan benda-benda mati atau benda-benda hidup (selain manusia) berwatak/berperilaku seperti manusia.
  • contoh :
   • Angin sepoi meniupkan sejuta rindu untukmu.
   • Daun cemara menari-nari ketika angin berhembus pelan.
 • simile : gaya bahasa perbandingan yang menggunakan kata-kata pembanding (seperti, laksana, bagaikan, penaka, ibarat, dsb) untuk memperjelas pernyataan.
  • contoh :
   • Rambutnya ikal bagaikan mayang terurai.
   • Setelah mendengar berita mengagetkan itu, seketika mukanya pucat seperti mayat.
 • simbolik : gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan untuk menyatakan sesuatu. Seperti, lintah darat adalah lambang manusia pemeras; bunglon adalah lambang manusia yang tak jelas pendiriannya; bunga kamboja sebagai lambang kematian; buaya darat sebagai lambang lelaki yang memiliki banyak wanita/tiak setia pada pasangannya.
  • contoh :
   • Aisyah, teman semasa kecil saya, dipaksa menikah dengan Ki Demang, si buaya darat.
 • tropen : merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang memiliki makna sejajar dengan pengertian yang dimaksud.
  • contoh :
   • Semenjak ditinggal suaminya, Minah bekerja membanting tulang demi menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil-kecil.

Itulah jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dalam Bahasa Indonesia beserta contohnya. Mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat. ^_^