Fungsi Dan Arti Awalan Di- dan Awalan Ke- Berdasarkan EYD

Selain awalan se-, me-, dan ber-, di dalam bahasa Indonesia juga terdapat awalan di- dan awalan ke-. Fungsi awalan di- adalah sebagai pembentuk kata kerja pasif. Sementara awalan ke- memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda, kata kerja, dan kata bilangan tingkat dan kumpulan. Kedua awalan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan variasi dalam pengimbuhannya. Untuk arti yang dimiliki oleh awalan di- dan awalan ke- seperti yang tersebut di bawah ini .

fungsi dan arti awalan di- dan ke- berdasarkan eyd
gambar diambil dari www.pixabay.com

Baca